Privacyverklaring La vacanza

Websitevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden


1. Voorwaarden
Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, toepasselijke wet- en regelgeving en hun naleving. Als u het niet eens bent met een van de vermelde algemene voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze site zijn beveiligd door de relevante auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.


2. Gebruik Licentie
Toestemming is toegestaan om tijdelijk een duplicaat van het materiaal (gegevens of programmering) op de website van La Vacanza te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is de enige vergunningvergunning en geen titeluitwisseling en onder deze vergunning mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen; gebruik het materiaal voor commercieel gebruik of voor een openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk); een poging doen om elk product of materiaal op de La Vacanza-site te decompileren of opnieuw te bouwen; verwijder alle auteursrechtelijke of andere beperkende documenten van de materialen; of het materiaal naar een ander overdragen of zelfs het materiaal op een andere server “spiegelen”.
Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan worden beëindigd door La Vacanza wanneer dit wordt overwogen. Na het beëindigen van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.


3. Disclaimer
De materialen op de La Vacanza-site worden “in de huidige staat” gegeven. La Vacanza geeft geen garanties, communiceert of suggereert, en doet daarmee afstand van elke andere garanties, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of staten van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-inbreuk op gelicentieerde eigendommen of andere inbreuk op rechten. Verder geeft La Vacanza geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de niet-aflatende kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar website of in het algemeen identificerend met dergelijke materialen of op enige bestemming die verbonden is met deze website.


4. Beperkingen
In geen geval mogen La Vacanza of haar leveranciers worden blootgesteld aan enige schade (tellen, zonder beperking, schade aan verlies van informatie of voordeel, of vanwege bedrijfsinmenging), ontstaan uit het gebruik of de onmacht om het materiaal te gebruiken op de internetpagina van La Vacanza ongeacht de mogelijkheid dat La Vacanza of een door La Vacanza goedgekeurd agens mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien een paar bevoegdheden geen beperkingen toestaan voor afgeleide garanties of belemmeringen van de verplichting voor zware of toevallige schade, maken deze beperkingen mogelijk geen verschil uit voor u.


5. Amendementen en Errata
Het materiaal dat op de website van La Vacanza verschijnt, kan typografische of fotografische fouten bevatten. La Vacanza garandeert niet dat de materialen op haar site exact, afgewerkt of actueel zijn. La Vacanza kan verbeteringen aanbrengen in de materialen die zich op haar site bevinden, zonder kennisgeving. La Vacanza doet dan ook geen enkele moeite om de materialen bij te werken.


6. Links
La Vacanza heeft de meerderheid van de websites of links die met haar website zijn verbonden niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde webpagina’s. De opname van een verbinding betekent geen ondersteuning door La Vacanza van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.


7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site
La Vacanza kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website bijwerken zonder kennisgeving. Door gebruik te maken van deze site stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende vorm van deze Gebruiksvoorwaarden.


8. Toepasselijk recht
Elk geval dat identificeert met de La Vacanza-site moet worden beheerd door de wetgeving van het land van Nederland La Vacanza, zonder inachtneming van de bepalingen van de wet. Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.


Privacybeleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Evenzo hebben we dit beleid opgebouwd met als einddoel dat u moet zien hoe wij individuele gegevens verzamelen, gebruiken, delen en onthullen en gebruiken. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid. Vóór of bij het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.


We verzamelen en gebruiken individuele gegevens in het bijzonder om te voldoen aan de redenen die door ons zijn aangegeven en voor andere goede doeleinden, tenzij we de instemming van de betrokken persoon hebben of zoals vereist door de wet. We zullen alleen individuele gegevens bijhouden die essentieel zijn voor de bevrediging van die redenen.


We verzamelen individuele gegevens op juridische en redelijke wijze en, waar passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.
Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarom deze moet worden gebruikt en, in de mate die essentieel is voor die redenen, nauwkeurig, af en bijgewerkt zijn. We beschermen individuele gegevens door beveiligingsschermen tegen tegenslag of inbraak, en ook ongeautoriseerde toegang, onthulling, duplicatie, gebruik of wijziging.


We zullen klanten snel toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens. We zijn gericht op het leiden van onze onderneming volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en wordt onderhouden.

arrow_drop_up arrow_drop_down