Voorwaarden

La Vacanza heeft zo'n tweehonderd accommodaties te huur in Italië, Spanje en Frankrijk. Ons volledige programma bestaat uit mooi appartementen, karakteristieke huizen, vakantiewoningen, fraai gelegen boerenhoeves en luxe villas. Wij zijn persoonlijk bekend met de accommodaties en locaties. Graag helpen wij u

  • Informatie
  • Inrichting
  • Foto's / Media
  • Omgeving
  • Prijzen / Reserveren
  • Beschikbaarheid

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LA VACANZA, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND HOOGEVEEN


Stichting Garantiefonds Reisgelden:
LA VACANZA krijgt regelmatig de vraag of wij zijn aangesloten bij SGR. Sinds dit jaar is La Vacanza niet meer aangesloten bij de SGR en wij leggen u graag uit waarom LA VACANZA tot dit besluit is gekomen. De financiele drempels zijn voor een kleine zelfstandige ondernemer zoals LA VACANZA dermate hoog waardoor het lastig is om aan deze voorwaarden te blijven voldoen. Zowel de ANVR als de SGR zijn een belangenorganisatie voor de 'grotere' reisorganisaties en zij doen voorkomen dat het verplicht is om lid te zijn. Dit is niet het geval. Beide partijen treden meer en meer op als consumentenautoriteit. Wij verkopen geen pakketreizen maar alleen vakantiewoningen. 

Reserveringen: U kunt schriftelijk of telefonisch reserveren. Per boeking wordt € 35,00 en voor luxe villa's € 50,00 reserveringskosten in rekening gebracht. Deze kosten dienen tegelijk met een aanbetaling van 40% van de rekening te worden voldaan. Het restant van het bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huur te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling bent U in verzuim. U wordt daar schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldige bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. LA VACANZA heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Wettelijke bedenktijd: Er gelden afwijkende voorwaarden voor aankopen op afstand en reizen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website www.consuwijzer.nl

Beschikbaarheid op de website: De beschikbaarheid is altijd een momentopname en dient gezien te worden als indicatie. Indien de beschikbaarheid niet overeenkomt met uw boeking dan neemt LA VACANZA per omgaande contact met u op om u een passend alternatief aan te bieden. Pas op het moment dat de factuur is verzonden, is uw boeking geheel bevestigd en zal de reis definitief doorgang vinden. Mocht het zo zijn dat er in uw reis een vlucht is opgenomen dan dient u op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Wij proberen de beschikbaarheid zo goed mogelijk up to date te houden maar soms kan het voorkomen dat uw keuze reeds is gereserveerd. Wij stellen u vrijblijvend een alternatief voor.

Wijzigingen door de reiziger: Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten € 35,00 per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden.

Annuleringsverzekering/reisverzekering:
LA VACANZA treedt op als tussenpersoon voor het afsluiten van een annuleringsverzekering bij de Europeesche Verzekering, waarbij u een annuleringsverzekering of reisverzekering kunt afsluiten. Bij annulering zonder geldige reden zijn naast de reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

- bij annulering tot de 42ste dag voor de dag van aankomst: 35% van de reis- en/of huursom.

- bij annulering van de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 65% van de reis- en/of huursom.

- bij annulering van de 28ste dag tot de 14de dag voor de aankomst aankomst: 90% van de reis- en/of huursom.

- bij annulering van de 14de dag tot op de dag van aankomst of later: 100% van de reis- en/of huursom.

- Bij annulering van een reservering, waarvoor een annuleringsverzekering is afgesloten, en welke voldoet aan de annuleringsvoorwaarden van Europeesche reisverzekeringen, zal het reeds betaalde huurbedrag, exclusief de boekingskosten en de kosten van de annuleringsverzekering, worden terugbetaald overeenkomstig de polisvoorwaarden. Annuleringen dienen altijd schriftelijk, per aangetekende brief, te geschieden. 

- In geval van overmacht als staking, oorlog, weersomstandigheden of een natuurramp zal in overleg met de huurder besloten worden een andere woning of het annuleren van de huurovereenkomst en restitutie van het betaalde deel.

- Het annuleren van vluchten, bootovertochten, autohuur e.d. (geboekt door La Vacanza op de betreffende websites) is alleen mogelijk tegen 100% annuleringskosten. 

Annuleren van vluchten: Voor het annuleren van vluchten verwijzen wij u naar de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. LA VACANZA is niet verantwoordelijk voor eventuele (tussentijdse) wijzigingen, uitval of klachten m.b.t. vluchten.

Aankomst en vertrek: Op de dag van aankomst kunt u de woning vanaf 16:00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de woning om 10:00 uur te verlaten. Elke wijziging van de datum en het uur van aankomst moet gemeld worden aan La Vacanza. In geval van onvoorziene vertragingen, de dag van aankomst, wordt de huurder geacht LA VACANZA te verwittigen tussen 16:00 uur en 20:00 uur - tel. 0031 -528-235055. Indien de eigenaar niet bereikbaar is of als de vertraging niet tijdig werd gemeld, kunnen de eigenaar, zijn vertegenwoordiger en La Vacanza geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen. Voortvloeiende kosten zijn ten laste van de huurder. Tevens dient u bij aankomst een kopie van een identiteits bewijs van alle reizigers aan de eigenaar, vertegenwoordiger of sleutelhouder te overhandigen.

Aantal personen: Een reservering is geldig voor het aantal personen vermeld op de reserveringsbevestiging. Het is niet toegestaan de accommodatie te bewonen met meer personen. De verhuurder mag extra personen weigeren of tegen betaling toelaten.

Water en electriciteit: In zuidelijke landen komen storingen in water- en electriciteitsvoorziening vaker voor dan in Nederland. De verhuurder noch La Vacanza kan voor de eventuele schade aansprakelijk worden gesteld.

Bed- en badlinnen: Deze is (indien anders vermeld) bij de huursom inbegrepen. Toch adviseren wij u te allen tijde bad- of handdoeken mee te nemen. De wissel van bed- en badlinnen is 1x per week. Mocht u een eerdere wissel willen dan is dit tegen betaling mogelijk.

Borgsom: Deze dient bij aankomst te worden betaald. Bij vertrek, na controle van de accommodatie, wordt het bedrag met aftrek van de extra's en/of eventueel door u veroorzaakte schade gerestitueerd. U dient zelf zorg te dragen voor restitutie van de borgsom. La Vacanza kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer u ter plaatse de borgsom niet heeft terug gekregen van de eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse van de door u gehuurde accommodatie.

Kinderbed/stoel: Wanneer direkt bij de boeking een kinderbedje/stoeltje gewenst is, kan dit aangevraagd worden. Eventuele kosten hiervoor dienen ter plaatse betaald te worden.

Ligplaats boot: LA VACANZA kan op U verzoek informeren bij onze plaatselijke agenten voor een ligplaats voor uw boot. Desgewenst kunt u met tussenkomst van La Vacanza en onze agent deze ligplaats reserveren. La Vacanza en onze agent kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de ligplaats wanneer deze niet voldoet aan de door u gestelde eisen of wanneer deze, wat nog weleens wil gebeuren, plotseling wordt geannuleerd door de gemeente. U zult dan contact op moeten nemen met de verhuurder van de ligplaats. Deze gegevens treft u aan op het contract.

Huisdieren: Huisdieren zijn, in overleg met de verhuurder, eventueel toegestaan. Het meebrengen van huisdieren is alleen toegestaan bij uitdrukkelijke vermelding op uw reserveringsbevestiging.

Aansprakelijkheid: LA VACANZA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend door de huurder, door welke oorzaak dan ook. De beschrijvingen op onze site zijn juist en te goeder trouw opgesteld. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele wijzigingen die buiten haar medeweten door de eigenaar werden aangebracht. Bij de woning afgedrukt foto's geven een idee van de betreffende accommodatie. Het kan zijn dat bijvoorbeeld foto's van het interieur afwijken van de ter plaatse verkregen woning.

Klachten: Alle accommodaties zijn voor ruim 99% door ons ter plaatse geselecteerd en gecontroleerd. Als er desondanks toch iets niet in orde blijkt te zijn, neemt u dan op de dag van aankomst of de eerste volgende dag contact op met onze plaatselijke vertegenwoordiger of direct met ons, anders verliest men het recht op restitutie. Wie zonder overleg met onze vertegenwoordiger een andere accommodatie betrekt of de gehuurde accommodatie verlaat zonder tussenkomst van ons, La Vacanza, met een alternatief, verliest het recht op een restitutie. Binnen 14 dagen na terugkomst moet een schriftelijke klacht bij ons ingediend worden. Een afhandeling van een klacht zal gemiddeld tussen de 6 tot 8 weken duren.

Onverharde wegen: De door LA VACANZA aangeboden accommodaties zijn voor het grootste deel op het platteland, gelegen op ongerepte en rustige plaatsen, waardoor de kans groot is dat u reeds op de weg
ernaartoe prachtige landschappen doorkruist. Om dezelfde reden echter zijn de wegen, die leiden naar de verblijven, vaak niet verhard, soms niet breed en in enkele gevallen stijl en in niet zo goede staat. In Italië is dat normaal, laat u er niet door afschrikken.

Zwembad:
Wanneer het weer het toelaat zijn de meeste zwembaden open vanaf 15 mei, alleen anders wanneer bij de accommodatie beschreven. De meeste zwembaden sluiten 30 september, dit kan evt. eerder zijn weersafhankelijk. Mocht het zwembad voor u van groot belang zijn, informeert u dan tijdens de boeking. Tijdens uw verblijf zullen de eigenaars of hun medewerkers langskomen om te voorzien in het onderhoud van het zwembad. Men zal uiteraard rekening houden met uw privacy en proberen dat te doen op een tijdstip waarop zij u niet zullen storen. Ervaar deze service niet als een inbreuk.

Overlast: Riolen laten af en toe te wensen over en insekten kunnen zeer hinderlijk zijn. De accommodaties zijn landelijk gelegen en omgeven door wijn- /olijfgaarden en boerderijen, landbouwwerktuigen worden van tijd tot tijd gebruikt.

De foto's: De door ons getoonde foto's zijn merendeels van de accommodatie, maar kunnen ook een indicatie geven voor de luxe van de accommodatie en/of zijn omgeving. Ook de foto van de ligging is merendeels van de accommodatie, maar kan ook een indicatie van de straat en/of plaats zijn.

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden.
Door omstandigheden en overmacht kan uw reservering geannuleerd worden, dit gebeurd wanneer uw accommodatie niet meer bewoonbaar is. (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand). Dit geldt ook als de reservering geen plaats kan vinden door bijvoorbeeld plotselinge verkoop van de accommodatie of een dubbel geplaatste reservering. 

La Vacanza stelt alles in het werk om een gelijk- of meerwaardige accommodatie aan te bieden voor dezelfde reissom of hoger (zonder extra kosten voor u.)

Huurprijs: De vermelde prijzen op de website van LA VACANZA zijn per accommodatie (tenzij anders aangegeven) en alleen geldig bij de minimale bezetting. De vermelde prijzen van de plaatselijke kosten zijn een indicatie en dienen tevens ter plaatse te worden betaald.Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door LA VACANZA aangeboden accommodaties binden LA VACANZA niet. LA VACANZA heeft het recht om wegens 'gewichtige redenen' de overeenkomst te annuleren of op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de huurder recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige accommodatie, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte). Vanaf juli 2011 zal er naast de bijkomende kosten welke ter plaatse betaald moeten worden ook toeristenbelasting door berekend worden. Deze kosten dient u eveneens ter plaatse te betalen.

Aanbiedingen: De aanbiedingsprijs is alleen van toepassing op een nieuwe reservering en niet op een reeds gemaakte reservering. Ook is de aanbieding alleen geldig voor de gemelde periode. De aanbiedingsprijs is ook enkel en alleen geldig op de huurprijs en niet op de bijkomende (verplichte) kosten.

Toeristenbelasting: Uit Italië komen berichten dat men bezig is de toeristenbelasting voor te bereiden. Door de autonomie van de regio's en de steden wordt de heffing niet landelijk ingevoerd en kan het dus zijn dat men bij de ene gemeente wel en bijv. 10 km. verder nog geen 'tassa di soggiorno' hoeft te betalen. De prijzen liggen tussen de 1 Euro en 2 Euro per persoon per nacht. Na 1 juli moet er ter plaatse bij de accommodatie de toeristenbelasting afgerekend worden. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee.

Internet: Er is internetverbinding daar waar aangegeven bij uw keuze van een accommodatie. De signaalkwaliteit en connectiviteit zijn niet gegarandeerd en kunnen afhangen van de sterkte in uw vakantie woning / appartement / villa. De eigenaars doen al het mogelijke hiertoe.

LA VACANZA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).